Honda WT20 Trash Pump

  • Portable 2” trash pump
  • Maximum total head 30m
  • Maximum suction head 8m
  • Delivers 710L/min capacity

Honda WT30 Trash Pump

  • Portable 3” trash pump
  • Maximum total head 27m
  • Maximum suction head 8m
  • Delivers a massive 1210L/min capacity